Här hittar du information om Föreningen Navigator, föreningens stadgar och information om hur du blir medlem i föreningen.

Föreningen Navigator r.f.

Föreningen grundades år 1980 och dess ändamål är att för de finlandssvenska scouterna erbjuda ett eller flere skolningsfartyg. Syftet är att lära  scouterna sköta seglande båtar samt sjömanskap. För detta ändamål äger och underhåller föreningen s/y Navigator. Som föreningens operativa organ fungerar Styrelsen, som utses på föreningens årsmöte.

Föreningen samarbetar kontinuerligt med Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) och Finland Svenska Scouters Sjöråd. Här hittar du föreningen Navigators stadgar i pdf-format.

 

Medlemmar i Föreningen Navigator

Intresserad av att bli medlem i föreningen? Välkommen med! Medlemmar antas av styrelsen och kan vara både fysisk och juridisk person.

Medlemsavgiften för fysisk person (personmedlem) är 30 € / år
Medlemsavgift för juridisk person (förening eller annat samfund) är 100 € / år

Som medlem:

  • understöder du föreningen Navigators verksamhet
  • får du tillgång till föreningens medlemstidning Necesse
  • får du köpa Navigatorprylar till rabatterat pris

Tag kontakt, så ser vi till att du blir medlem!

 

Föreningen Navigators medlemsbrev Necesse

Föreningen Navigator skickar ut ett medlemsbrev, Necesse, ut till samtliga medlemmar ett par gånger per år.

 

Här hittar du alla tidigare Necesse.